Hardware ○ Software ○ Automatisering ○ Internet ○ Clouddiensten

Privacybeleid

AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). WX Automatisering verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en zal met ingang van 1 mei voldoen aan de nieuwe wet.

Twee typen verwerkers

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn in beide rollen actief. Zo zijn we verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld u domeinnaam te kunnen registreren en de jaarlijkse automatische incasso en facturatie te verzorgen.

Daarnaast verwerken we de gegevens die u bij ons opslaat via onze diensten, zoals gegevens van uw klanten op u hostingpakket en via de mail. Voor deze onderdelen bent u zelf de verwerkersverantwoordelijke en moet u dus ook zelf met de mensen van wie u contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten.

Duidelijke afspraken

Volgens de AVG is het nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. WX Automatisering heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de algemene voorwaarden.

Omdat we met elkaar al een overeenkomst hebben, met onderliggend de algemene voorwaarden, is dat een prima oplossing. U vindt de wijzigingen in artikel 14 van deze voorwaarden.

Volledig transparant

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met u gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we u gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

WX Automatisering is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor u uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we u graag te woord als u nog vragen heeft over ons privacy beleid.

Wat doen we met uw NAW-gegevens?
– In de basis hebben we deze gegevens nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten.
– Om een gepersonaliseerde e-mail te sturen gebruiken wij enkele onderdelen.
– Het kan zijn dat we in het incassotraject uw gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.
– Voor de registratie of aanvraag van een product, denk aan een domeinnaam of SSL certificaat.

Wat doen we met uw bankgegevens?
– Deze gebruiken we voor het uitvoeren van een automatische incasso.

Wat doen we met u e-mailadres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Deze gebruiken we om u toegang te geven tot onze systemen.
– We sturen u noodzakelijke serviceberichten (uitschrijven niet mogelijk)
– Deze gebruiken we voor het verzenden van verkoopgerichte e-mails (uitschrijven mogelijk)

Wat doen we met uw IP-adres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Het adres is voor ons zichtbaar zodra u systemen of formulieren bezoekt of gebruikt binnen het WX Automatisering platform, met als doel fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?
– Raadpleeg ons cookiebeleid.

Waar blijft uw data?
– Alle data bewaren wij binnen Nederland in een datacenter, tenzij anders vermeld.
– De data die u opslaat via uw hostingpakket is eveneens ondergebracht in een datacenter in Nederland.

Recht tot inzage
– Alle persoonsgegevens die we van u verwerken, mag u inzien en aanpassen.

Recht tot vergeten
– u mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we u natuurlijk altijd weten waarom we uw gegevens niet kunnen wissen.

WX Automatisering B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.

Contact

WX Automatisering
Klompenmakerstraat 13
5961 KE Horst

+31 (0)6-83898219
info@wxa.nl

Contact